BG7SVZ 发表于 2019-5-13 23:30

摩上云飞嶂…

说走就走,我开着车,带着你,一段短短的旅途…

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/a89fdf2a405e4dbab43fb7afba835376.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/dd4d844866284750b8a0509cda97a4e0.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/635bc80ca6034e78a1a7058733db6da0.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/d7bd08d97be643e8bf34ad781f607c7f.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/9926ca8f79584ec88d200b62e0477960.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/612ed917c231407c90ed8d945a0c55f5.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/0f07868a6d35499db7493218445ad72a.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/d01ca56d0056405a85692663f2490b24.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/35bf1d0b28fa4c27bec37683b48046f1.jpg


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

BG7SVZ 发表于 2019-5-13 23:32

还有很多图片

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/427019f5a9594556ac0e5bd6e8217895.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/4b5e751afbdd4c51a36ad239d631aca7.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/c4fed36af84a480da2df214f8182326a.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/e2540e8f6ae14328872e2973f012d227.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/a284684b1d2a45c9bec0b8ff9ad52fd1.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/8280a369e4064366927dc9715d9935bc.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/db5248294e094d8e91e80a4d9b05f0f3.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/0664fb54383144c2a82d782554f808c8.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/5155a1d70bb34a9f97342c1f9ffd9ad1.jpg


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

BG7SVZ 发表于 2019-5-13 23:33

继续

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/93bb9ef6299b4e88bd60f0f81766d0ed.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/ec29fba4ed6742629b740f4b7b666151.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/2d033578e7a7457da3f625cb7c33f3bd.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/698305f281e64edf8887b7925aafffd0.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/e5455e7a50564c24b6cb3e116f9d0284.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/1e5bb58ac0d34e8096efb778107d396b.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/e2f5f75b989a44df8692d87488e85b4f.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/426211461e6e4bca94cec8ef6753683b.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/1828463a2bb043d19dac4b5c169598a7.jpg


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

BG7SVZ 发表于 2019-5-13 23:38

再续

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/204ba421c27a4425bcf5369b6874e82a.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/21b5efcc0a7f4e4cbfc4116b578dbd75.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/9f3b906e9c52456ebcd4cc10f4b12dd7.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/f630bd093ee44ffea8241538c7c0d0bd.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/28eafa6cafd04565a8a69cc8bceafa28.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/9e675a5a1ab94cb9bd76606519a833b2.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/2e7f52d9df854d019c93bf408276ebfd.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/687eb103e8c74f80bcbef0c7f9c3c530.jpg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/13/8640edbcc161400b8d40f81f6ca2429c.jpg


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

桂K沉默 发表于 2019-5-13 23:53

最美的季节遇上最好的天气,漂亮。


------------
发布于摩托迷Android客户端    下载APP

BG7SVZ 发表于 2019-5-14 00:04

桂K沉默 发表于 2019-05-13 23:53
最美的季节遇上最好的天气,漂亮。
哈哈哈


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

湘舞飘凌 发表于 2019-5-14 00:53

漂亮


https://attachments.motorfans.com.cn/201905/14/d994e573e1bf4766ab1cdfdfb6d3f172.jpeg

https://attachments.motorfans.com.cn/201905/14/434e02e4fbdf4e5298b7f773a9f0351d.jpeg
------------
发布于摩托迷Android客户端    下载APP

黄江涛 发表于 2019-5-14 01:20

拍得很漂亮。这是哪里的风光!

BG7SVZ 发表于 2019-5-14 06:50

黄江涛 发表于 2019-05-14 01:20
拍得很漂亮。这是哪里的风光!
玉林博白云飞嶂


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

独闯漁涯 发表于 2019-5-14 07:28

天蓝地绿,漂亮         

干什么的 发表于 2019-5-14 07:59

这地方不错,漂亮

稍加改改 发表于 2019-5-14 09:04

CQCQCQ,这里是BG7XXA呼叫CQ
风景真不错。有机会一定要去玩一次


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

艾弗森开摩托 发表于 2019-5-14 09:06

隔离那座铁冒头比云飞彰漂亮,石头多{:1_86:}

wglhpk 发表于 2019-5-14 11:07

摩托车可以上顶吧?有机会去露个营看看日出不错。


------------
发布于摩托迷Android客户端    下载APP

摩友2233 发表于 2019-5-14 16:46

顶一个,也曾经在上面住过


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

BG7SVZ 发表于 2019-5-14 17:09

稍加改改 发表于 2019-05-14 09:04
CQCQCQ,这里是BG7XXA呼叫CQ
风景真不错。有机会一定要去玩一次
呵呵


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

BG7SVZ 发表于 2019-5-14 17:09

艾弗森开摩托 发表于 2019-05-14 09:06
隔离那座铁冒头比云飞彰漂亮,石头多{:1_86:}
找机会再去看看


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

BG7SVZ 发表于 2019-5-14 17:09

wglhpk 发表于 2019-05-14 11:07
摩托车可以上顶吧?有机会去露个营看看日出不错。
可以


------------
发布于摩托迷IOS客户端    下载APP

季节改变 发表于 2019-5-14 23:32

下次什么时候去通知一声啊,有空也去。

追星问月 发表于 2019-5-15 16:31

上山容易下山难
页: [1] 2
查看完整版本: 摩上云飞嶂…